Pel·lícula “La guerre est déclarée” dijous 18 d’octubre al Cinema Imperial

La guerre est declarée Valérie Donzelli                             

 

Dijous 18 d’octubre a les 20.00h i a les 22h30 AL CINEMA IMPERIAL (plaça Imperial, 4) – entrada lliure per els socis del CINECLUB i els Amics de l’ALLIANCE FRANÇAISE

 

Fitxa

Valérie Donzelli                                Juliette

Jérémie Elkaïm                                Romeo

César Desseix                                  Adam nadó

Gabriel Elkaïm                                  Adam 8 anys

Brigitte Sy                                          Claudia

Direcció                                              Valérie Donzelli

Guió                                                     Valérie Donzelli

Jérémie Elkaïm

Producció                                          Édouard Weil

Fotografia                                          Sébastien Buchmann

Muntatge                                          Pauline Gaillard

Duració                                              100 min

 

Sinopsi: Una parella, Roméo i Juliette. Un infant, Adam. Un combat, la malaltia. I sobre tot, una gran història d’amor, la seva…

Crítica : Una jove parella, Roméo i Juliette, comencen la seva vida en comú totalment allunyats de la història a la qual fan referència els seus noms. De forma desenfadada viuen el seu amor amb el feliç esdeveniment del naixement del seu fill, però tot això serà eclipsat per la malaltia que el petit pateix, que els durà a una guerra en contra d’aquesta circumstància, i que els posarà a ells i a les seves famílies en màxima alerta. Aquesta pel·lícula, basada en la pròpia experiència de la directora, Valérie Donzelli, és interpretada per ella mateixa i la seva parella real, Jérémie Elkaïm, juntament amb qui ha desenvolupat el guió.

Film allunyat del melodrama i la llàgrima fàcil, ens proposa una història actual, narrada sense floritures, de forma vitalista i totalment positiva. Però sobretot, intimista i sense cap pretensió, amb uns recursos audiovisuals austers, que reforcen aquest caràcter fresc i minimalista del film, cedint el protagonisme a la narració i els seus personatges.

Ara mateix, aquestes propostes audiovisuals que ens obren la porta a l’esperança funcionen, és clar que sí. Són films on es mostren vides comuns i senzilles, vides truncades per un destí desgraciat, on els protago­nistes, lluny d’enfonsar-se, lluiten sense treva amb les poques armes de què disposen, sobretot amb l’afecte i el recolzament humà. Aquest tipus de cinema sembla que ens torni als seus orígens, quan era l’única forma d’oci popular, dirigida a una població sense gaires expectatives futures, i que anaven a oblidar les angoixes de la seva quotidianitat, tot vivint altres experiències similars que podien acabar amb un final feliç, o quasi…

Ara tornen a funcionar de ple, doncs en definitiva són sentiments universals, d’amor i lluita pels nostres i pels altres que pateixen, que fan aflorar el millor de les persones. Doncs el que compta en aquest cas és l’honestedat amb què s’explica, mostrant allò que realment importa, sense truculència ni morbositat, sense trucs òptics o efectes especials propis de parc d’atraccions. Finalment, el que realment ens importa és que ens expliquin bones històries, amb mirades personals, que ens donin un respir i ens facin sortir de la sala fosca amb un somriure a la cara, i la sensació de compartir quelcom amb els altres espectadors.

 

Synopsis : Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une grande histoire d’amour, la leur…

Critique :Un jeune couple, Roméo et Juliette, débutent leur vie en commun très loin de l’histoire à laquelle leurs pré­noms sont associés. De façon légère, ils vivent leur amour avec le bonheur de l’attente de leur fils, mais tout cela sera éclipsé par la maladie dont souffre l’enfant qui les mènera à une guerre contre cette circonstance, et qui les mettra eux et leur famille en alerte maximale. Ce film est basé sur la propre expérience de la réa­lisatrice, Valérie Donzelli. Il est interprété par elle-même et son compagnon, Jérémie Elkaïm, avec qui elle a développé le scénario.

Le film, loin du mélodrame et de la larme facile, nous suggère une histoire d’aujourd’hui sans fioritures, vif et totalement positif. Mais par-dessus tout, intimiste sans aucune prétention, avec des ressources audiovisuelles austères qui renforcent le caractère minimaliste du film, laissant la part belle à l’histoire et à ses personnages.

Aujourd’hui, ces propositions audiovisuelles nous ouvrent la porte à l’espoir, où on nous montre la vie de tous les jours, et des gens simples, qui ne servent pas aux nouvelles mais qui nous touchent, ces destins qui sont tronqués par un sort malheureux que l’on n’attendait pas et où les protagonistes loin de sombrer dans le désespoir, luttent avec acharnement avec le peu d’armes dont ils disposent, notamment avec l’amour et le soutien de l’être humain… Bien sûr que oui. Et tout cela nous ramène aux débuts du cinéma lui-même, quand il s’agissait de la seule forme de divertissement populaire, dirigée à une population avec peu de perspectives d’avenir, et qui allaient oublier leurs soucis quotidiens, pour vivre d’autres expériences similaires qui pou­vaient avoir une fin heureuse, ou presque…

Et cela revient, car en définitive il s’agit de sentiments universels, d’amour et de lutte pour nous et pour ceux qui souffrent, en faisant ressortir le meilleur chez les personnes. Ce qui compte dans ce cas-là est l’honnêteté avec laquelle s’exprime, en montrant ce qui importe vraiment, sans morbidité, sans effets spéciaux propres d’un parc d’attractions. Enfin ce qui reste ce sont des bonnes histoires, avec un regard personnel, qui nous donnent une pause et nous font quitter la salle avec un sourire sur le visage, et le sentiment d’avoir partagé quelque chose avec les personnes rencontrées lors de la séance.

 

Video (en VOS) : http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-189699/trailer-19298171/