CURS DE POESIA

Curs a l’MX Espai 1010

CURS POESIA DE L’ORIENT

Un home molt vell
-un cos sacsejat pel fred:
bambú sota la neu.

(Ryōkan)

Curs de cinc sessions a càrrec d’Antoni Clapés
Programa:                                                                         
31 gener: Introducció (Orient i Orients: religió, cultura, llengua, poesia). L’India.
14 febrer: Xina (1)
28 febrer: Xina (2)
7 març: Japó (1)
14 març: Japó (2). Corea.

Les sessions tindran lloc, de 19.30 a 21 hores.
Preu del curs:  50€

L’ingrés el podeu fer, si us plau, al següent compte: (indicant el vostre nom alhora que ens ho feu saber
per correu electrònic. Gràcies):
titular : MX ESPAI ASSOC RESERCA INTERD
entitat: 2013 CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA
Plaça Antoni Maura 6
08002 Barcelona
C.C.C. : 2013 0500 11 0213482808