URBANOPOROSI

006Urbanoporosi

Sabadell i els silencis urbans

Un projecte d’art geogràfic del col·lectiu (Sa)badall

Exposició del 19 de desembre al 18 de gener

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Seu de la Delegació del Vallès, a Terrassa
Colom, 114, 1a planta
 
 
Organitza:  

Architectes

 

 
 amb el suport de:
LogoAF_Sabadell

INSTITUT FRANCÈS DE BARCELONA

TABLE RONDE _ MOIS DE LA SCIENCE
La ville-aimant : la délicate gestion de l’attractivité

Centres économiques, culturels et sociaux, les villes attirent toujours davantage de touristes et de migrants ruraux ou internationaux. Elles doivent promouvoir leur image et leurs infrastructures pour attirer des investisseurs, des entreprises, des emplois, tout en prenant en compte la qualité de vie des habitants. Comment gérer le potentiel d’attractivité des villes en garantissant un développement durable ?
Xavier Monteys, professeur de Projets architectoniques à l’UPC ; Thierry Violland, directeur de l’Agence d’Urbanisme de Nantes ; Mateu Hernandez, directeur général de Barcelona Global ; Sophie Debergue, ingénieur urbaniste à la direction Villes et Territoires durables de l’ADEME et Maties Serracant, géographe, consultant en territoires, mobilité et durabilité et collaborateur à l’Observatoire de l’urbanisation du département de géographie de l’UAB tenteront ensemble de répondre à cette question.

mercredi 21, 19h30.
Traduction simultanée.

TAULA RODONA _ MES DE LA CIÈNCIA
La ciutat imant: la delicada gestió de l’atractivitat

Centres econòmics, culturals i socials, les ciutats sempre atrauen més als turistes i als immigrants rurals o internacionals. Les ciutats han de promoure la seva imatge i les seves infraestructures per a atreure els inversors, les empreses i les feines tenint en compte la qualitat de vida dels habitants. Com és possible gestionar el potencial d’atractivitat de les ciutats garantint, al mateix temps, un desenvolupament sostenible?
Xavier Monteys, professor de projectes arquitectònics a la UPC; Thierry Violland, director de l’Agència d’urbanisme de Nantes; Mateu Hernandez, director general de Barcelona Global; Sophie Debergue, enginyera urbanista a la direcció de Ciutats i Territoris sostenibles de l’ADEME i Maties Serracant, geògraf, consultor de territoris, mobilitat i sostenibilitat i col•laborador a l’Observatori de la urbanització del departament de geografia de la UAB intentaran donar respostes a aquesta qüestió.

dimecres 21, 19.30h.
Traducció simultània.

 

TABLE RONDE _ L’ALTERNATIVA – JEANNE BALIBAR
Le cinéma selon Jeanne Balibar et Pedro Costa

Jeanne Balibar et Pedro Costa dialoguent et nous exposent leur vision de l’art cinématographique comme outil d’expression, de communication et de représentation du monde ainsi que leurs processus de création et leurs trajectoires et évolutions personnelles.
Présentation par Octavi Martí, directeur-adjoint de la Filmoteca de Catalunya.

jeudi 22, 19h30.
Traduction simultanée.
En collaboration avec le Festival l’Alternativa et la Filmoteca de Catalunya.

TAULA RODONA _ L’ALTERNATIVA – JEANNE BALIBAR
El cinema segons Jeanne Balibar i Pedro Costa

Jeanne Balibar i Pedro Costa conversaran i ens exposaran la seva visió de l’art cinematogràfic com a instrument d’expressió, de comunicació i de representació del món així com els seus processos de creació, les seves trajectòries i evolucions personals.
Presentada per Octavi Martí, director adjunt de la Filmoteca de Catalunya.

dijous 22, 19.30h.
Traducció simultània.
En col•laboració amb el Festival l’Alternativa i la Filmoteca de Catalunya.

 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR _ CYCLE INVITATION AU VOYAGE
Catherine Cusset

L’écrivaine française Catherine Cusset présentera Un brillant avenir, roman pour lequel elle a reçu le Prix Goncourt des lycéens en 2008. Ce récit, qui se déroule dans la Roumanie de Ceausescu, en Israël, aux États-Unis et en France, retrace le destin d’une femme d’exception, fuyant son pays pour les États-Unis et cherchant à protéger “le brillant avenir” qu’elle y a forgé pour son fils.

mardi 20, 19h30.
Traduction consécutive.

TROBADA AMB UN AUTOR _ CICLE INVITACIÓ AL VIATGE
Catherine Cusset

L’escriptora francesa Catherine Cusset, presentarà Un brillant avenir, novel•la que li ha valgut el Premi Goncourt des lycéens 2008. Aquesta novel•la apassionant, que es desenvolupa a la Romania de Ceausescu, a Israel, als Estats Units i a França, traça el destí d’una dona excepcional, fugint del seu país cap als Estats Units i buscant la protecció «del brillant futur» que ha imaginat per al seu fill.

dimarts 20, 19.30h.
Traducció consecutiva.

 

 

 

 

 

 

Presentació del últim numero de Quadern de les idees, les arts i les lletres

Dimecres, 31 d’octubre de 2012 a les 7 del vespre a l’Alliance Française de Sabadell.

Presentació del número 187 de la revista

Quadern de les idees, les arts i les lletres.

Destaca en aquest número un dossier del col·lectiu (Sa)badall que continua el projecte Urbanoporosi i que coordina el membre de Quadern Guillem Celada.

Els habituals als actes que organitza l’Alliance Française de Sabadell ja van tenir ocasió de veure una exposició de fotos i d’assistir a diferents converses sobre aquest projecte d’art geogràfic la primavera passada.